Elazığ Hayvan Ürünleri TDOSB - Başkanın Mesajı
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Çok değerli Sanayici Dostlarımız ve Elazığ Hayvan Ürünleri TDİOSB Paydaşları;

Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas OSB, kuruluşundan bu yana geçen 20 yıllık süreçte, Ülkemizin 2023 yılı hedefine bağlı kalarak, büyümeye ve bölgesel hayvancılık faaliyetleri için odak noktası olmaya devam etmektedir. Yönetim olarak, bölgesel ekonomik performansı belirleyen ana etkenlerden en önemlisinin Et ve Et ürünleri sektörünün olduğu bilincindeyiz. Ekonomik performansın başlıca kaynaklarından sayılan yeni teknolojilerden bölge firmalarımızın her zaman gerektiği gibi yararlanmaları için, kesintisiz altyapı destek hizmetleri, iş geliştirme ve teknoloji yönetimi destek hizmetleri, eğitim organizasyon, proje ve fikir geliştirme hizmetleri gibi çalışmaları düzenleyerek, firmalarımızın yeteneklerini geliştirecek biçimde, ilgili teknolojilerin öğrenilmesi ve kazanılması, ve sonrasında ise kazanımın ticari başarıya dönüştürülmesi için (ihracata yönelik olarak) bölgesel stratejiler geliştirmekteyiz.

İş süreçlerini kolaylaştıran istenen kaliteyi hizmetleri ile de pekiştiren, kendini müşterisinin yerine koyup aynı aksiyonları düşünebilen, süreçlerde istikrarı muhafaza eden belli bir işletme kültürüne sahip Sanayicilerin değer kazanmakta olduğu aşikârdır.

Bu vesile ile her şeyin en iyisine layık güzide şehrimizin kıymetli ve bir o kadar da değerli sanayicilerine işlerinde bolluk, genişlik, hayır ve mutluluk temenni ediyoruz.

Saygılarımızla...

Mustafa TUNÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

  • Telefon:
    0424 248 47 60

  • Adres:
    YERLEŞKE: Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlık Yanı, Merkez / Elazığ
    YAZIŞMA ADRESİ: Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 6.Kat, Merkez / Elazığ

Elazığ Hayvan Ürünleri TDOSB

Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Son Haberler
Copyright 2019 Elazığ Hayvan Ürünleri TDOSB
Web Tasarım: MO Ajans